fbpx

תומר אהרון

בן 50, דור שלישי בגדרה למשפחה אשר השרישה שורשיה בגדרה בשנות חמישים. תומר נשוי ללאה, והם מתגוררים בשכונת קטרה ובה מגדלים את ארבעת ילדיהם: יערה, עדן, שליו ולביא.

תומר הוא חבר מועצה מנוסה ומשמש כחבר מועצת גדרה בהתנדבות ובהתמדה מאז 2013. בין השאר שימש כחבר בועדות המועצה בועדת מכרזים וועדת שמות.

תומר עובד כמנהל פרויקטים במשרד ראש הממשלה למעלה מ 20 שנה. לצד תפקידיו המקצועיים נבחר בעבר כחבר ויו”ר ועד העובדים במשרד.

מהקדנציות החולפות: “הטלת ארנונה על מחסנים ושטחי שירות פגעה קשות בתושבים רבים בשכונות הוותיקות. מיד עם פרסום הדבר, הגשתי הצעה שפויה לתמחור מופחת של שטחי השירות והאחסון, כפי שמקובל בישובים רבים. בראייתי תפקידה של מועצה להביא את המימון לפעילות המושבה בעיקר ממקורות חוץ ולא להעמיס אותו על כתפי התושבים.”

החזון של תומר: “גדרה היא הקהילה בה נולדתי ובה אני מגדל את ילדיי. אני עם פינטו כדי לקדם את גדרה, ולהבטיח חלוקת משאבים צודקת לכל המגזרים והשכונות במושבה. ‘חיה ותן לחיות’ לא יישאר אצלנו רק סיסמה או כותרת ריקה מתוכן. אנחנו ניישם זאת דרך חיים במושבה המורכבת מקהילות מגוונות. בניהול נכון אנחנו נראה שיש כאן מספיק מקום ומשאבים מספקים לכולם.”