fbpx

עיקרי החזון ותוכנית המצע

כראש מועצה אני מתחייב להפוך את גדרה למושבה מצטיינת, המדורגת בחמישייה הראשונה בכל מדד ובכל דירוג ארצי; במדדים של יעילות, במדדי החינוך, הניקיון, התרבות הפנאי והספורט, בהשקעה בעסקים המקומיים, במדדי שקיפות ישרה ומנהל תקין, במדדים של ביטחון אישי ומעל לכל במדדי השירות לתושב.

חוגי הבית שלנו

תנועת הגדרתים 24/7

תנועת הגדרתים פועלת למען גדרה ותושביה שנה אחר שנה הן במישור הקהילתי והן סביב שולחן המועצה כתנועה המיוצגת על ידי הסיעה הגדולה ביותר בגדרה.

כל הגדרתים פעלו עד היום למענכם בהתנדבות מלאה כדי לעשות לגדרה ותושביה רק טוב.

לאורך השנים, הצלחנו בעזרת יוזמה ונחישות ובעיקר בעזרת עשרות המתנדבים שלנו הצלחנו להביא הישגים רבים לגדרה.

ראו דוגמא לחלק מהפעילות שלנו לאורך השנים:

יזמנו את מירוץ גדרה

מרוץ גדרה, אשר הפך בשנים האחרונות למסורת צבעונית ושמחה בה משתתפים ונהנים מאות רבות מתושבי המושבה, החל ביוזמה שלנו בגדרתים.

סבסוד קייטנות

שנה אחר שנה ייצגנו את הדרשיה של הורים רבים בגדרה לקבל במהלך הקיץ, וגם בחופשת הפסח, שירותי קייטנות איכותיות במחיר בר השגה.

גן דני מולאו

כיום ילדי שכונת שפירא נהנים מגן שעשועים, שנקרא על שם דני מולאו ז"ל ואשר הוקם בדיוק באחת מהנקודות שהצענו.

חלוקת מחשבים בסגרי הקורונה

עם פרוץ הקורונה לחיינו, בתחילת 2020, מצאו עצמם הורים רבים עם מחור של מחשבים ביתיים לטובת חיבור הילדים ללמידה מרחוק.

הכרוב הקהילתי של הגדרתים

חג אחר חג, המתנדבים שלנו, בהובלת חברת הגדרתים ורד איתן, בישלו ארוחות חמות וחילקו עשרות ארוחות בכל חג למשפחות נתמכות ברחבי גדרה.

פרלמנט 60+

חברות התנועה הגר וגלית מתמידות בתיאום הרצאות מגוונות אשר סביבן מתקיימים מפגשים מידי חודש כבר תקופה ארוכה באירוח בתים שונים בגדרה.

הבילועם

השקנו את מיזם הבילועם, פאב קהילתי נודד אשר מתארח בכל פעם בחצר בית אחרת ברחבי גדרה ו'עושה שמח'.

שאטל החיילים לעיר הבה"דים

אימצנו את יוזמתה של שחר גאון, תושבת גדרה ששירתה בזמן ההצעה בבסיס ההדרכה, והצענו להשיק בגדרה את שאטל החיילים.

הנחה בארנונה למפקדים במילואים

כי מגיע להם! הבאנו הצעה להעניק את ההנחה בשיעור המקסימלי המותר, למפקדים תושבי גדרה.

מסע תושבים לפולין

יזמנו מסע תושבים, מסע גדרתים וחברים, לפולין בו מבקרים המשתתפים במוקדים השונים בפולין לחוויה בלתי אמצעית ומרגשת.

בלמנו את תכנית ההכפלה בשכונת המחתרות

הצלחנו לבלום תכנית בניין מופקרת של ראש המועצה שביקש להכפיל את השכונה הנבנית על ידי קבוצת נחמיאס בכניסה לגדרה.

תכנית המתאר

לפני מספר שנים התקיים תהליך עדכון תכנית מתאר לגדרה, תכנית העל של התכנון והבניה של המושבה לשנים הבאות.

סיורים במושבה

יזמנו וקיימנו סיורים, פתוחים לתושבי המושבה, ללמידה על ההיסטוריה והמורשת העשירה של היישוב.

הנצחת נשים

שכונת גולדה הוקמה בשנים האחרונות וכל רחובותיה מנציחים בשמותיהם שמות של נשים אשר עשו רבות למען המדינה והיישוב.